Perago Scraper o Bläster

Här hittar du våra sedan 30 år våra mycket välkända

och patenterade scraper- och blästerskivor

 

 

Skillnaden i användningsområden är mycket enkel.

Scrapers för trä och Blästerskivor för resten.      

           

       

!

Scraper Soft

!

Fintandad

Fintandad för finsnickerier inomhus.

Tex möbler faner, hyvlade ytor,

För extra fin och slät yta användes gärna Perago Rotoflex med fint

sandpapper, som slutbehandling före målning.

Scraper Medium

!
Medium tandning.

För staket, fönster, båtbottenfärger, mm.

Önskas en finare yta före ytbehandling, kan Perago Rotoflex med ett fint eller medium slippapper an-vändas.

Rotoflexens konstruktion tillsammans med Scraper gör att risken för sliprosor minimeras.

Scraper Hard

!
Grovtandad

För träfasader, vindskivor  och övrigt ohyvlat virke

Övrig behandling efter Peragoskrapning är vanligtvis inte nödvändig

eller ens önskvärd, då man vid utomhusmålning helst vill behålla den råa ytan för bättre vidhäftning.

Perago Rotoflexskiva

!

Fästes enkelt direkt på Perago scrapern. Med kardborreytan är det mycket lätt att byta slippapper.

Med den fjädrande Peragoscrapern som underlag för

Rotoflexskivan minskar risken för sliprosor till ett minimum.

Passar till alla scrapers f.o.m maj 2006 med 4 symmetriskt

placerade hål ca 35 mm från centrum.

Profilskrapa

!

Profil1  profilskrapa.

 

Ställ in profilstiften mot profilen. Behandla profilen med färglösningsmedel

Skrapa bort.  -  Klart.

Klarar profilbredder upp till 25 mm i ett moment. vid bredare profiler får man arbeta i två eller fler omgångar.

 

Perago Bläster

!

           

Perago bläster singel

!
Bläster för metall och betong

Singelskiva för lite mindre arbeten,

samt mycket vinklar och vrår.

Perago bläster dubbel

!
Bläster för metall och betong

Dubbla skivor för lite större släta ytor.

Perago bläster Triss

!
Bläster för metall och Betong

Tre skivor för dom riktigt tunga jobben.

Fler skivor ger mycket större avverkning i varje drag.

Kan behöva kompletteras med Perago singel för att komma åt i vinklar och hörn.